Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, ze sek­cja w Mar­kach oraz Kamio­nek wzno­wi­ła swo­je tre­nin­gi. Wszyst­kich spra­gnio­nych capo­eira zapra­sza­my na zaję­cia. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek będą się teraz zaczy­nać o godzi­nie 20:00.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close