Media

[fb_album id=„1308325349210584” wp_photos=„true”]
[fb_album id=„1136194653090322” wp_photos=„true”]
[fb_album id=„902298583146598” wp_photos=„true”]
[fb_album id=„868773873165736” wp_photos=„true”]
[fb_album id=„868773019832488” wp_photos=„true”]

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!