Infor­mu­je­my, że od teraz wtor­ko­we tre­nin­gi sek­cji gro­chow­skiej będą się odby­wać od 18:30 do 20:00. Ser­decz­nie zapraszamy!