UWAGA!!! Na czas waka­cji sek­cje w Mar­kach oraz przy Metrze Ratusz Arse­nał zawie­sza­ją swo­ją dzia­łal­ność.
Sek­cja Sta­re Bie­la­ny robi sobie prze­rwę tyl­ko na lipiec.

Sek­cje na Woli oraz Gro­cho­wie dzia­ła­ją bez zmian.

Zapra­sza­my 🙂