Już w tę śro­dę zaczy­na­my nasze wiel­kie świę­to pt. Bati­za­do e tro­ca de cor­da. Z tej oka­zji zapra­sza­my wszyst­kich capo­eiri­stas na roda de aber­tu­ra, któ­ra odbę­dzie się 24.05.2023 o godzi­nie 18:30 na Bul­wa­rach nad Wisłą przy pomni­ku Syrenki.