Już dziś rusza­ją mini warsz­ta­ty pod hasłem „Waka­cje z capo­eira”, któ­re będą odby­wa­ły się w Fit­ness Klu­bie Mar­kus przy ul. Wyspiań­skie­go 2 w Mar­kach. Jeśli Wy, bądź Wasze pocie­chy, się nudzi­cie to jest to dobry spo­sób na roz­po­czę­cie przy­go­dy z capo­eira. Tre­nin­gi będą się odby­wa­ły codzien­nie od 18:00 do 19:00.

Zapra­sza­my