Wio­sna już za pasem, a co za tym idzie kolej­ne nasze wiel­kie wyda­rze­nie. Zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków capo­eira na wiel­kie wyda­rze­nie jakim są warsz­ta­ty oraz cere­mo­nia nada­nia nowych stop­ni w capo­eira. Jak co roku zapew­ni­my Wam duża daw­kę tre­nin­gów, emo­cji jak i integracji.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na naszym wyda­rze­niu

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close