Przed nie­dziel­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi wystą­pi­my rów­nież w sobo­tę 3 czerw­ca na Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej przy ul. Szczę­śli­wic­kiej 40. Zaczy­na­my o godzi­nie 13:45. Do zoba­cze­nia i bądź­cie z nami! 

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close