Sekcja Mokotów przenosi się na Rondo Daszyńskiego!

Od lute­go 2017 zaję­cia dotych­cza­so­wej sek­cji Moko­tów będą odby­wać się w klu­bie Fit­nes­sja przy uli­cy Towa­ro­wej 22. Nowy har­mo­no­gram treningów:

  • ponie­dzia­łek 20:30-22:00
  • pią­tek 19:00-20:30

W związ­ku z nową loka­li­za­cją sek­cja zmie­nia nazwę na FICAG Śródmieście.

Pierw­sze zaję­cia według nowe­go har­mo­no­gra­mu odbę­dą się już 3 lute­go. Ser­decz­nie zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close