Infor­mu­je­my, że już od przy­szłe­go tygo­dnia wtor­ko­we tre­nin­gi sek­cji na Kamion­ku będą zaczy­nać się o godzi­nę wcze­śniej, czy­li o 19:30. Zapraszamy!