Wszyst­kich człon­ków naszych gro­chow­skich sek­cji infor­mu­je­my, że od dziś wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w grafiku:

  • sek­cja Gro­chów-Gocła­wek wzna­wia dzia­łal­ność po waka­cjach. Tre­nin­gi będą się odby­wać bez zmian, w ponie­dział­ki i czwart­ki w godzi­nach 18:00 - 19:00 w Pły­wal­ni „Szu­wa­rek” przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 13.
  • piąt­ko­wy tre­ning sek­cji Kamio­nek zosta­nie prze­su­nię­ty o 15 minut, a więc teraz będzie zaczy­nać się o godzi­nie 19:45.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close