Dro­dzy Capo­eiri­stas,
Czas świąt już tuż, tuż, dla­te­go chcie­li­by­śmy Wam zło­żyć życze­nia cie­płych, rodzin­nych i rado­snych chwil w tym trud­nym cza­sie. Niech te świę­ta będą mimo wszyst­ko wspa­nia­łe i peł­ne cudow­nych prze­żyć. Miej­my nadzie­ję, że wszy­scy spo­tka­my się już nie­dłu­go na sali, gdzie będzie­my mogli wymie­nić się doświad­cze­niem z tego cza­su i pograć razem w roda., a tym­cza­sem odpo­czy­waj­cie i nabie­raj­cie sił na nowy rok.

Weso­łych świąt życzy
Kadra FICAG Polska

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close