Sek­cje FICAG Ursy­nów i Wola (zaję­cia dla dzie­ci) mają waka­cyj­ną prze­rwę w treningach.
Powró­ci­my we wrze­śniu, a tym­cza­sem ser­decz­nie zapra­sza­my na zaję­cia innych sek­cji, któ­re nie prze­wi­du­ją żad­nej prze­rwy w treningach.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close