Ze wzglę­du na ferie zimo­we odwo­ła­ne zosta­ją poniż­sze treningi:

  • Ursy­nów - prze­rwa w dzia­łal­no­ści sek­cji potrwa do 16 lutego.
  • Mar­ki - tre­nin­gi 20 i 24 lute­go zosta­ją odwołane.

Resz­ta zajęć odbę­dzie się zgod­nie z grafikiem.