Wszyst­kim człon­kom naszej gru­py i ich rodzi­nom życzy­my Weso­łych Świąt Wiel­ka­no­cy, bar­dzo dużo zdro­wia i spo­ko­ju. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że w okre­sie 14-17.04.2017 tre­nin­gi sek­cji Wola (nie­dzie­la), Gro­chów Gocła­wek (ponie­dzia­łek) oraz Mar­ki (pią­tek i ponie­dzia­łek) zosta­ją odwołane.

Ponie­dział­ko­wy tre­ning sek­cji Śród­mie­ście zosta­je wyjąt­ko­wo prze­nie­sio­ny na wto­rek na godzi­nę 20:00.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close