A oto tre­nin­go­wy roz­kład jazdy:

 • Ponie­dzia­łek, 6 mar­ca – tre­ning z Arni­ką (Lem­bran­cą) i Olgą (Pal­he­tą)
  Klub Fit­nes­sja, uli­ca Towa­ro­wa 22
  Godz. 20:30 – 22:30
 • Wto­rek, 7 mar­ca – tre­ning z Izą (Beija-Flor) i Kin­gą (Quebra­dą)
  Kamion Fit­ness Klub, Cho­da­kow­ska 12
  Godz. 20:30 – 22:00
 • Śro­da, 8 mar­ca – tre­ning z Ewe­li­ną (Fre­irą)
  XLV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Romu­al­da Trau­gut­ta, ul. Miła 26
  Godz. 19:00 – 20:30
 • Czwar­tek, 9 mar­ca – tre­ning z Anią (Ando­rin­hą)
  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 330, ul. Man­da­ryn­ki 1
  Godz. 19:10 – 20:40
 • Pią­tek, 10 mar­ca – tre­ning z Mar­tą (Guer­re­irą) i Moni­ką (Pul­gu­in­hą)
  Klub Impuls, ul. Dani­łow­skie­go 2/4
  Godz. 20:00 – 21:30

 

Do zoba­cze­nia!