Ser­decz­nie zapra­sza­my na pokaz w wyko­na­niu gru­py FICAG Pol­ska, któ­ry odbę­dzie się 13 maja o godzi­nie 11:00 na impre­zie Mózg lubi ruch w OSiR na ul. Sien­nic­kiej 40. Nie­wy­klu­czo­ne, że tuż po nim odbę­dą się mini­warsz­ta­ty capo­eira dla wszyst­kich chęt­nych. Do zobaczenia!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close