W dniu 15.03 (czwar­tek) tre­ning sek­cji śród­miej­skiej nie odbę­dzie się. Zapra­sza­my na zaję­cia za tydzień (22.03).