Dro­dzy Capo­eiri­stas,
W związ­ku z obec­nym sta­nem w naszym kra­ju (i na świe­cie) od jutra sek­cje Wola, Ratusz Arse­nał, Ursy­nów, Gocła­wek, Sta­re Bie­la­ny oraz Mar­ki zosta­ją zawie­szo­ne do odwo­ła­nia. Mamy nadzie­ję, ze ten stan nie potrwa dłu­go, więc bądź­cie czuj­ni. Będzie­my Was infor­mo­wać o wszyst­kich zmia­nach w gra­fi­ku.
Dziś mamy jesz­cze tre­ning na Ursy­no­wie, a sek­cja Kamio­nek zosta­je zawie­szo­na do 22.03.2020.
Jeśli macie jakieś pyta­nie to kon­tak­tuj­cie się ze swo­imi instruktorami. 

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close