Z oka­zji Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go dzi­siej­sze tre­nin­gi sek­cji Gro­chów-Kamio­nekSta­re Bie­la­ny zosta­ją odwołane.