Dro­dzy!
Z przy­czyn nie­za­leż­nych od nas, sek­cja FICAG Sta­re Bie­la­ny musia­ła poże­gnać się z klu­bem Impuls. Ale jak to mówią, nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło. Już od wtor­ku, 9 paź­dzier­ni­ka zaczy­na­my tre­nin­gi w nowym miejscu!
MIEJSCE - klub FOREST - FITNESS & SIŁOWNIA (ul. L. Staf­fa 3/5, Warszawa).
GODZINY
• Wto­rek, 20:00-21:30
• Pią­tek, 20:00-21:30

Nie­ste­ty klub nie hono­ru­je kart MultiSport!
Do zoba­cze­nia na treningu!