Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o otwar­ciu nowej sek­cji przy Sta­dio­nie Naro­do­wym. Tre­nin­gi będą się odby­wa­ły w klu­bie LAAB przy Al. Ks. J. Ponia­tow­skie­go 1 we wtor­ki czwart­ki w godzi­nach 19:00-20:30. Zaję­cia są prze­zna­czo­ne zarów­no dla osób począt­ku­ją­cych, jak i zaawan­so­wa­nych capo­eiri­stas. Popro­wa­dzą je Instru­tor Esqu­eci­do oraz Instru­tor Careca.

Star­tu­je­my już dziś, 03.09.2019 o 19:00. Zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close