Ser­decz­nie zapra­sza­my jutro do hali CRS Bie­la­ny przy uli­cy Lin­de­go 20, gdzie w godzi­nach 11:00 - 16:00 odbę­dzie się War­szaw­ski Pik­nik Rodzin­ny. Wszyst­kich chęt­nych do wej­ścia na impre­zę pro­si­my o reje­stra­cję na stro­nie http://www.warszawskiednirodzinne.pl/. Nasza gru­pa będzie tam mia­ła swo­je sto­isko i będzie­my też orga­ni­zo­wać spe­cjal­ne poka­zy. Oby do zobaczenia!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close