Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na hucz­ne świę­to­wa­nie uro­dzin naszej sek­cji w sobo­tę 25 wrze­śnia o godzi­nie 12:00 w Kamion Fit­ness Club przy uli­cy Cho­da­kow­skiej 12. W pro­gra­mie nauka gry na instru­men­tach, śpie­wa­nie i macu­le­le. Do zobaczenia!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close