Z oka­zji mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet życzy­my wszyst­kim paniom zwią­za­nym z naszą gru­pą dużo zdro­wia, wytrwa­ło­ści i szczę­ścia w życiu. Oby­ście zawsze czu­ły się doce­nia­ne, a męż­czyź­ni nie dawa­li się wam za bar­dzo we zna­ki 🙂 Feliz Dia Inter­na­cio­nal da Mulher!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close