Już 6 grud­nia 2019 o godz. 19:00 zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków oraz przy­ja­ciół FICAG Pol­ska na corocz­ne świę­to­wa­nie Miko­ła­jek.

Impre­za odbę­dzie się w SP nr 123 przy ul. Czar­niec­kie­go 49

Dodat­ko­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia 
https://www.facebook.com/events/713973759124229/

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close