Zmiany w grafiku sekcji dziecięcej na Woli

Od 2 wrze­śnia zapra­sza­my naj­młod­szych na tre­nin­gi na Woli! W tym roku szkol­nym będzie­my ćwi­czyć w dwóch grupach: 10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat 11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat Zaję­cia tak jak dotych­czas będą się odby­wa­ły w każ­dą...

Capoeira FICAG wraca na Ursynów

Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją działalność. Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że...

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close