Witamy na stronie grupy FICAG Polska

Fun­da­ção Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is

Sekcje

Dowie­dz się, gdzie i kie­dy ćwi­czy­my

Grupa

Zapo­znaj się z histo­rią naszej gru­py

Kadra

Poznaj naszy­ch instruk­to­rów

FICAG capoeira Warszawa

Dzień Kobiet

Z oka­zji mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet życzy­my wszyst­kim paniom zwią­za­nym z naszą gru­pą dużo zdro­wia, wytrwa­ło­ści i szczę­ścia w życiu. Oby­ście zawsze czu­ły się doce­nia­ne, a męż­czyź­ni nie dawa­li się wam za bar­dzo we zna­ki 🙂 Feliz Dia Inter­na­cio­nal da...

czy­taj dalej

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w buta­ch.

Zapi­sz się na prób­ny tre­ning!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close